Kontaktskenor

KontaktskenaUniversalskena UNIPRO 3-fas skensystem a?r konstruerat för att passa de flesta 3-fas universaladaptorer.
?
Universaladaptor UNIPRO adaptor, som alla WEGA-L-produkter a?r försedda med, passar utöver vår egen skena även alla andra 3-fas universalskenor.
?
Enkel att kapa UNIPRO-skenan är enkel att kapa även med handverktyg på installationsstället, och ledarna behöver inte böjas efter kapning.
?
Lätt att installera UNIPRO-skenan har förborrade hål i botten på skenan för dikt takmontage.
?
Lätt att ansluta UNIPRO-skenans anslutning har hållbara och lättskruvade terminaler som passar både Ek- och Fk-kabel fra?n 1,5mm2 — 2,5 mm2.
?
Färre delar – fler funktioner UNIPROS L-skarvar och mellanstycke har multifunktioner. Polariteten på L-skarvarna och färgen på mellanstyckena kan ändras vid installationstillfället.
?
Säkerhet och kvalitet UNIPROs skensystem med komponenter är inte enbart CE-godkänt utan även testade och godkända av SGS Fimkoo i Finland enligt EN 60570 och EN 60598.

pdf_fil