Hållbarhet

Vi på Wega-L är stolta över att tillverka kvalitativa och energieffektiva belysningsarmaturer som inte bara ger ett estetiskt tilltalande ljus, utan också främjar en hållbar framtid.

Här kan du läsa mer om vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete.

Byggvarubedömningen

Vi på Wega-L är stolta över att tillverka kvalitativa och energieffektiva belysningsarmaturer som inte bara ger ett estetiskt tilltalande ljus, utan också främjar en hållbar framtid. Vi tror på vikten av att integrera hållbarhet i varje steg av vår produkthantering för att minimera vår miljöpåverkan och maximera vår positiva inverkan.

Byggvarubedömning - 3 symboler

Senast uppdaterad 2023-06-12

Produkthantering

Vi på Wega-L är stolta över att tillverka kvalitativa och energieffektiva belysningsarmaturer som inte bara ger ett estetiskt tilltalande ljus, utan också främjar en hållbar framtid. Vi tror på vikten av att integrera hållbarhet i varje steg av vår produkthantering för att minimera vår miljöpåverkan och maximera vår positiva inverkan.

Design för hållbarhet

Våra armaturer är noggrant designade med fokus på hållbarhet. Vi använder resurseffektiva material och optimerar ljusutbytet för att minimera energiförbrukningen. Vårt mål är att skapa högkvalitativa produkter som håller länge och minskar behovet av frekventa ersättningar. Vi efterföljer även RoHS-direktivet – ett omfattande regelverk på EU-nivå som syftar till att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektronisk utrustning och att förbättra möjligheter till hållbar materialåtervinning.

Resurseffektivitet

Vi strävar efter att vara så effektiva som möjligt i vår produktionsprocess. Genom att optimera vår energianvändning, välja el från 100% förnybara energikällor samt minimera avfall och utsläpp, minskar vi vår miljöpåverkan och säkerställer att våra produkter är så miljövänliga som möjligt.

Återvinning och återanvändning

När en kund upplever problem med en produkt görs en reklamation och enheten skickas därefter till vår verkstad för att felsökas. Visar det sig att det inte rör sig om några större fel, reparerar vi vanligen de produkter där det är möjligt, genom att byta ut de komponenter som inte fungerar. Detta medför att felfria komponenter kan återanvändas.

Vi som producent är även anslutna till El-Kretsen som är ett nationellt godkänt insamlingssystem som rapporterar statistik till Naturvårdsverket. Syftet är att kvalitetssäkra hanteringen av elprodukter i slutet av dess livscykel med målet att alla resurser från elprodukter ska ingå i ett kretslopp. Genom att stödja återvinning bidrar vi till att minska avfall och bevara naturresurserna.

Senast uppdaterad 2023-06-12

Natur & miljö

Vi förstår att hållbarhet är en central faktor för både företag och individer idag. Därför arbetar vi aktivt för att integrera natur- och miljöaspekter i vårt produktutbud och vårt företagsarbete. Genom att välja våra belysningsarmaturer kan du vara säker på att du gör en insats för en mer hållbar framtid.

Hållbart

Genom att implementera energieffektiva LED-teknologier i våra armaturer bidrar vi till att minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Vi är också engagerade i att främja återvinning och cirkulär ekonomi. Våra belysningsarmaturer är designade för enkel återvinning och tillverkade av återvunnet eller återvinningsbart material. Genom att använda våra produkter bidrar du till att minska avfallsmängden och främjar en mer hållbar resursanvändning.

Kvalitet och miljö

Utforska vårt sortiment av belysningsarmaturer och upptäck hur du kan kombinera funktionalitet och stil med en stark miljöprofil. Vi är stolta över att erbjuda produkter som inte bara levererar högpresterande belysning, utan också hjälper till att bevara vår värdefulla natur och minska miljöpåverkan.

Senast uppdaterad 2023-06-12

Socialt ansvar - Uppförandekod

Genom att efterleva denna uppförandekod kan vi tillsammans främja socialt ansvarstagande, respekt för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, en säker arbetsmiljö, miljöskydd och bekämpning av korruption i hela vår leveranskedja. Vi förväntar oss att våra leverantörer delar vår åtagande och aktivt arbetar för att upprätthålla dessa principer.

Socialt ansvarstagande i leverantörsledet

 • Vi strävar efter att samarbeta med leverantörer som delar vår syn på socialt ansvarstagande och följer de högsta etiska standarderna.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer följer alla tillämpliga lagar och regler samt värnar om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöskydd.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

 • Vi respekterar och försvarar de grundläggande mänskliga rättigheterna enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer inte bryter mot dessa rättigheter och att de agerar på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

FN:s barnkonvention, artikel 32

 • Vi prioriterar barns rättigheter och skyddar dem enligt FN:s barnkonvention, artikel 32.
 • Vi förbjuder barnarbete och ser till att våra leverantörer inte utnyttjar barn i något led av vår leveranskedja.

ILO:s åtta kärnkonventioner

 • Vi stödjer och följer ILO:s åtta kärnkonventioner, som innefattar barnarbete, tvångsarbete, diskriminering och föreningsfrihet.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer respekterar dessa konventioner och inte tillåter någon form av diskriminering, tvångsarbete eller barnarbete.

Arbetsrättslagstiftning

 • Vi följer och upprätthåller gällande arbetsrättslig lagstiftning och förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma.
 • Vi ser till att våra leverantörer tillhandahåller anständiga arbetsvillkor och rättvisa behandling av sina anställda.

Arbetsmiljö

 • Vi strävar efter att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda inom vår leveranskedja. Vi förväntar oss att våra leverantörer vidtar åtgärder för att minimera risker och skapa en trygg arbetsmiljö för sina anställda.

Miljö

 • Vi engagerar oss för att minimera vår miljöpåverkan och främja hållbarhet i hela vår leveranskedja. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer miljölagstiftning, reducerar utsläpp och främjar resurseffektivitet samt tar ansvar för en hållbar hantering av naturresurser.

FN:s konvention mot korruption

 • Vi bekämpar aktivt korruption genom att följa FN:s konvention mot korruption och förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma. Vi förbjuder korruption i alla dess former och förväntar oss att våra leverantörer agerar på ett korruptionsfritt sätt.

Senast uppdaterad 2023-06-12

- Ett urval av våra kunder -

Låt oss prata belysning!

Varmt välkommen att kontakta oss idag för att diskutera dina belysningsbehov och ta reda på hur vi kan hjälpa dig. Vi är redo att guida dig genom vårt sortiment och erbjuda skräddarsydda lösningar som passar dina unika behov.